Volgens NEN 3140
• Is keuren verplicht
• Waarom keuren
• NEN normen
• De Arbowet
• Onze prijzen
• Algemene Voorwaarden
• Info aanvraagformulier
• Contact-gegevens
Wat is de NEN 3140 eigenlijk?
De NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties.
In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet te doen.

Is keuren verplicht?
Ja, keuren is verplicht. Als werkgever moet je in staat zijn een schriftelijk bewijs te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en juridisch gezien de meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de in de NEN 3140 gestelde voorschriften.


Wat gebeurt er als ik niet keur?
Indien er bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever in deze nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor de financiële consequenties hiervan.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn onderneming?
1) Hoge geldelijke boetes.
2) Stillegging van de onderneming.
3) Publicatie in landelijke vakbladen en kranten enz.
4) Betalen van de materiële en immateriële gevolgschade.

Wat is de NEN 2484 en de NEN 2718 eigenlijk?
De NEN 2484 en de NEN 2718 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering omtrent werken op hoogte en veiligheidseisen die worden gesteld aan het zogenaamde draagbaar klimmaterieel en rolsteigers.

De NEN 2484 en de NEN 2718 zijn (net als de NEN 3140) de Nederlandse norm. Eigenlijk een samenraapsel van een aantal punten uit de warenwet en de Europese Norm EN 131. Meestal is dit de strengste norm, hoewel zij op sommige punten weer minder voorschrijft dan de warenwet of EN 131.
Deze voorschriften zijn bedoeld als handvat voor mensen die met de arbobeleidsregels moeten werken.

In de arbobeleidsregels wordt verwezen naar de NEN 2484 en de NEN 2718. Dit zijn geen bindende regels. Afwijken is toegestaan, MITS EEN ZELFDE BESCHERMINGSNIVEAU WORDT BEREIKT. Mvanuden keuringen richt zich dan ook op de warenwet conform het besluit draagbaar klimmaterieel.
Om alles zo eenvoudig mogelijk voor u te houden: U krijgt per gekeurd item een certificaat waarin vermeld staat: waarmee, door wie, voor wie en wanneer er is gekeurd
.
Keurmeester M. van Uden
Inspectie elektrische arbeidsmiddelen
Pablo Software Solutions
Web Statistics